Văn phòng Lê Khanh
Loading...

Dịch vụ

Mua bán và sáp nhập (M&A)

  • Tư vấn các qui định pháp luật và chính sách của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực hoạt động của M&A;
  • Hỗ trợ thẩm định pháp lý và thẩm định rủi ro của (về tài sản, thị trường, lao động, thuế, sở hữu trí tuệ, v.v...);
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý trong quá trình thẩm định tài sản (đất đai, nhà xưởng, tài sản cố định và các tài sản khác) của M&A;
  • Hỗ trợ và tư vấn pháp lý trong quá trình đàm phán các điều kiện M&A;
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến việc tái cấu trúc M&A (đất đai nhà xưởng, lao động và hợp đồng lao động, tài sản và quyền tài sản, thuế, hợp đồng và thanh lý hợp đồng,..);
  • Tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để xin các giấy phép, phê chuẩn và phê duyệt cần thiết liên quan đến quá trình M&A.
Quý khách có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ KHANH
Địa chỉ: 116A đường Tầm Vu, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0710. 3 896 576 Fax: 0710. 3 896 577
Email: vplslekhanh@gmail.com
Website: luatlekhanh.comluatlekhanh.vn
Đường dây nóng: 091 3 184 800 – Luật sư Lê Tuấn Khanh
 
Tin Tức Khác
Văn phòng luật sư Lê Khanh
Văn phòng luật sư Lê Khanh được thành lập năm 2003 theo Giấy phép hoạt động số 57 – 01 – 0032/TP/ĐKHĐ do Sở tư pháp thành phố Cần Thơ cấp ngày 26/11/2003, hiện có trụ sở tại số 116A đường Tầm Vu, Phường Hưng Lợi, Thành phố Cần Thơ.